Periodisk kjøretøy kontroll

Det er ditt ansvar å sørge for at bilen din er EU-kontrollert i tide. Målet med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), er å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark.

Priser for EU-kontroll hos oss er:
Dieselbil/Bensinbil med totalvekt inntil 3500kg - kr 875 Inkl/mva.

Når skal kjøretøyet mitt kontrolleres?
Kontrollmåneden bestemmes av siste siffer på bilskiltet.
  • skilt med 1 som siste siffer framstilles i januar
  • skilt med 2 som siste siffer framstilles i februar
  • skilt med 3 som siste siffer framstilles i mars
  • skilt med 4 som siste siffer framstilles i april
  • skilt med 5 som siste siffer framstilles i mai
  • skilt med 6 som siste siffer framstilles i juni
  • skilt med 7 som siste siffer framstilles i november
  • skilt med 8 som siste siffer framstilles i august
  • skilt med 9 som siste siffer framstilles i september
  • skilt med 0 som siste siffer framstilles i oktober
 
Hvilke kjøretøy skal kontrolleres?

Kjøretøy med tillatt totalvekt 3500 kg eller mindre:
Kontrolleres første gang i det fjerde året etter registreringsåret
Deretter hvert andre år
Kjøretøy og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg, alle kjøretøy som er registrert for ti personer eller flere samt drosjer og ambulanser:

Kontrolleres første gang i det andre kalenderåret etter registreringsåret
Deretter årlig
Klikk på linken under for å sjekke kontrollfristen.

http://www.vegvesen.no/Kjoretoy/Eie+og+vedlikeholde/Periodisk+kjoretoykontroll/Kontrollfrist
Tlf: 70142403 // Epost: firmapost@nakkens-bilverksted.no // Vegsundbakken 22, 6020 ÅLESUND
Et MECA verskted
System provided by GetShop AS - www.getshop.com